Vzhledem k stále rostoucímu množství žen prvorodiček starších 30 let, které tvoří skupinu tzv. přestárlých matek vzrůstá i riziko, že jejich dítě bude trpět některou z vrozených genetických vad.

Z tohoto důvodu lékaři doporučují odběr plodové vody, čili amniocentézu. Tato procedura se obvykle provádí v šestnáctém týdnu těhotenství a jedná se o zákrok bývá nepříjemný, pro některé ženy až bolestivý, který s sebou nese i riziko potratu.

V tomto článku se dozvíte kdy a za jakých podmínek byste měla amniocentézu (odběr plodové vody) podstoupit, jak probíhá, co vám pomůže odhalit a jaká jsou její rizika.

Co je to amniocentéza?

Amniocentéza je vyšetřovací metoda, sloužící k odhalení některých závažných vrozených vad plodu u těhotné ženy.

Toto vyšetření se provádí v době, kdy je ze zákona ještě možné těhotenství přerušit (do 24.týdne), a tím zabránit narození postiženého dítěte. K tomu samozřejmě v případě pozitivního nálezu dochází jen na přání těhotné ženy.

Amniocentéza je v České republice indikována především na základě podezřelých výsledků biochemického screeningu (např. triple test). Pokud tato vyšetření (obvykle prováděná z krve matky) prokáží nestandardní nálezy (např. zvýšená hladina α-fetoproteinů), amniocentéza může odpovědět na otázku, zdali je vyvíjejícím se plodem všechno v pořádku. Vyšetření se doplňuje ještě ultrazvukem plodu. Stejně tak jsou k amniocentéze indikovány těhotné ženy nad 35 let a ženy s genetickou zátěží.

Jaké vady umí amniocentéza odhalit?

Co amniocentéza (odběr plodové vody)neodhalí?

Amniocentéza neumožňuje odhalit možné vady orgánů, například břišní stěny, rozštěpy v obličeji, defekty končetin, srdeční vady," zdůrazňuje Eva Hlavová, primářka oddělení lékařské genetiky při Klinice u Sv. Klimenta.

Jak se provádí amniocentéza (odběr plodové vody)?

Při amniocentéze lékař za kontroly ultrazvukového přístroje odebírá tenkou dlouhou jehlou plodovou vodu těhotné ženě.

Z odebrané plodové vody se následně provádějí další vyšetření. Buňky obsažené v plodové vodě se vyšetřují cytogeneticky. To znamená, že je možné laboratorními technikami určit jejich "genetickou výbavu" - karyotyp. Nevýhodou následného vyšetření plodové vody je časová prodleva deseti dní, po kterou se dále buňky k vyšetření připravují.

Další vyšetření, které se z odebrané plodové vody provádí, je vyšetření biochemické. Biochemické vyšetření plodové vody zahrnuje určení hladiny alfa-fetoproteinu a acetylcholinesterázy.

Při onemocněních plodu rozštěpem páteře nebo některými jinými chorobami je koncentrace těchto látek v plodové vodě zvýšená.

Například úspěšnost detekce rozštěpu páteře pomocí biochemického vyšetření je 99,5% s 0,03% falešnou pozitivitou.

Průběh odběru plodové vody

Po příchodu do vyšetřovací místnosti se položíte na vyšetřovací stůl na záda s obnaženým břichem. Lékař pomocí ultrazvuku ozřejmí plod a plodové obaly a to tak, že ultrazvukovou sondou přejíždí po Vašem břiše, stejným způsobem jako při vyšetření ultrazvukem ve 12. týdnu těhotenství.

Poté aplikuje do podkoží v místě předpokládaného vpichu, znecitlivující injekci a tenkou dlouhou jehlou za stálé kontroly ultrazvuku pronikne přes dutinu břišní, dělohu a plodové obaly do prostoru ve kterém plod plave.

Z něj odebere 15-20 ml plodové vody a jehlu vytáhne ven. To je celé. Nemusíte mít strach, že plodu bude plodová voda scházet. Množství se odebírá přesně podle stáří plodu a za určitou dobu se rychle doplní. Po vyšetření nebo i v průběhu vyšetření můžete mít slabé křeče dělohy.

Kdy je třeba podstoupit amniocentézu (odběr plodové vody)?

Lékař Vám doporučí amniocentézu v případě, že má podezření na vývojovou vadu plodu. Toto podezření může získat na základě výsledků z předešlých vyšetření, které se provádějí rutině v rámci Vašich docházek do těhotenské poradny. Patří mezi ně biochemické vyšetření krve a ultrazvuk.

Podezření také může vzniknout v případě, že byly u Vás v rodině zaznamenány vývojové vady nebo opakované potraty. Vyšetření se provádí od 15. týdne těhotenství. Při tomto vyšetření je možné diagnostikovat chromozomální poruchy, jako například Downův syndrom, strukturální defekty jako je spina bifida (neuzavřený páteřní kanál, kde chybí obratle), anencephalus (vrozená porucha, kdy je mozek buď nekompletní, nebo zcela chybí), stejně tak jako mnohé vzácné dědičné metabolické poruchy. Později v průběhu těhotenství se tohoto vyšetření používá k diagnostice infekce popřípadě k zhodnocení zralosti plodu.

Představuje amniocentéza (odběr plodové vody) riziko?

Během posledních 30 let se stala amniocentéza prováděná ve II. trimestru (druhé třetině těhotenství) běžně používanou metodou k vyloučení genetických vad plodu. Riziko komplikací při správném provedení je velmi malé. Přínos vyšetření pro pacientku zato velmi velký. Prokáže-li se tímto vyšetřením závažná odchylka, může žena těhotenství přerušit.

Údaje o tom, jaké je toto riziko se rozcházejí – někde uvádějí 0,5%, jinde až 2%. Někdy také uvidíte údaj 2:100 (nebo 1:200). To znamená, že ve 2 (1) případech ze 100 (200) dojde po amniocentéze k potratu.

Příprava na vyšetření plodové vody

Před vyšetřením nejezte minimálně tři hodiny, lépe však 6 hodin. K vyšetření se dostavte s plným močovým měchýřem. Před vyšetřením hlaste každou alergickou reakci, kterou jste kdy prodělala.

Omezení po vyšetření plodové vody

Po vyšetření dodržujte klidovým režim.

Alternativa pro amniocentézu (odběr plodové vody)

Pokud se bojíte podstoupit amniocentézu, můžete si zvolit její alternativu - biopsii choria - ta umožňuje získat buňky plodu již v prvním trimestru těhotenství.

Získání buněk v časnějším období a v případně nálezu chromozomální vady i dřívější ukončení těhotenství je jistě z psychosociální stránky pro ženu přijatelnější.

Nevýhodou této metody je, že není možno udělat biochemické vyšetření plodové vody a že jisté procento odebraných vzorků je pro malou různorodost buněk nevyšetřitelné.

Rizikové skupiny

Amniocentéza se provádí se především ženám, které patří do rizikové skupiny.

  • Těhotné ženy starší než pětatřicet let.
  • Je-li v rodině některá dědičně přenášená choroba

Hradí amniocentézu (odběr plodové vody) zdravotní pojišťovna?

Ano, při doporučení lékařem hradí vyšetření zdravotní pojišťovna. Pokud nespadáte do rizikové skupiny a lékař Vám ji nedoporučí, budete si muset zákrok uhradit ze svého.

Jak dlouho trvá výsledek amniocentézy?

Buňky v odebrané plodové vodě se laboratorně kultivují a cytogeneticky vyšetřují. Kromě toho se provádí i biochemická analýza vzorku. Výsledek vyšetření proto nedostanete okamžitě. K dispozici bude do 2 až 3 týdnů od odběru.

Zdroje:

Článek Martiny Kasperové z 16. dubna 2008 na www.ordinace.cz
Článek Jany Vašákové z 25. června 2008 na www.iDnes.cz


Líbil se Vám článek?

Pokud se Vám tato stránka nebo celý webík líbí a chcete pomoct s financováním jeho provozu, stačí, když pošlete odkaz na tento článek svým kamarádům nebo kliknete na některý z odkazů (bannerů) na bocích, který vás zaujme.

Související články:

Jak snížit bolest při porodu?

Rh-faktor negativní a jeho vliv na těhotenství

Jak rozpoznat ovulaci?

Jak rozpoznat těhotenství?

Jak ovlivnit pohlaví dítěte před početím?

Jak vzniká vícečetné těhotenství

12 věcí, které Vám usnadní otěhotnění

Jak poznat mimoděložní těhotenství?

Mrkněte taky na...