Každý člověk má určitou krevní skupinu a určitý Rh-faktor (pozitivní nebo negativní). Rh-faktor sehrává v průběhu těhotenství významnou roli. Jestliže je matka Rh- a otec Rh+, existuje riziko inkompatibility plodu a matky.

Toto riziko vzniká, jestliže je dítě Rh+ jako jeho otec, to se stává ve dvou ze tří případů. V Evropě bývá matka Rh- a dítě Rh+ asi u 15% populace.

V tomto článku se dozvíte více o problému nekompatibility Rh faktorů matky a dítěte a co dělat v případě, že máte Rh-faktor negativní a otec Vašeho dítěte má Rh-faktor pozitivní.

Dále se dozvíte jaký vliv na vaše těhotenství má negativní Rh faktor otce a tzv. Kell antigen.

Proč je nekompatibilní faktor nebezpečný?

Nesouhlasný Rh faktor může být zdrojem problémů. Trocha faktů z biologie vám pomůže pochopit proč.
Každá buňka v těle má na svém povrchu četné antigeny. Jedním z nich je Rh faktor. Každý zdědí červené krvinky, které Rh faktor buď mají (pak je člověk Rh pozitivní), nebo nemají (pak je člověk Rh negativní).

V těhotenství, pokud krvinky matky neobsahují Rh faktor a krvinky plodu Rh faktor obsahují, bude imunitní systém matky pohlížet na plod jako na cizorodé těleso, a jako normální imunitní odpověď pak matčin imunitní systém zmobilizuje armádu protilátek, aby zaútočily na tyto tělu cizí struktury. Tento jev se označuje jako nesnášenlivost způsobená Rh faktorem (tzv. inkompatibilita Rh).

Během těhotenství se v matčině krvi vytvářejí protilátky proti Rh+ krvinkám dítěte, ale při prvním těhotenství jen v malém množství, takže komplikace nevznikají. Problém se však projeví během dalšího těhotenství s Rh+ dítětem. Tvorba protilátek u matky výrazně stoupá, protilátky pronikají placentou a rozkládají červené krvinky plodu. Projevuje se to závažnou anémií, dokonce vážným poškozením jater a sleziny, což často vede ke smrti plodu nebo novorozence.

Tato nesnášenlivost není obvykle problémem, který připadá v úvahu při prvním těhotenství. Potíže začnou až ve chvíli, kdy se krev dítěte dostane do matčina krevního oběhu v průběhu jejího porodu nebo samovolného či umělého přerušení těhotenství. Tělo matky ve své přirozené reakci vyprodukuje protilátky proti Rh faktoru. Protilátky samotné jsou neškodné, dokud žena neotěhotní znovu s dalším Rh pozitivním dítětem.

Otec s Rh faktorem negativním

Pokud máte Rh faktor negativní a se otec ukáže být Rh negativním, váš plod musí být také Rh negativní, protože dva "negativní" rodiče nemohou splodit "pozitivní" dítě, což znamená, že vaše tělo nebude považovat plod za cizí.

Léčba nekompatibility Rh faktorů

V těchto závažných případech spočívá léčba ve výměně krve novorozence okamžitě po jeho narození, někdy dokonce ještě když se nachází v děloze. Tento zákrok nazýváme výměnnou transfuzí.

Výměnná transfuze se v současné době provádí jen zřídka, protože se provádí prevence inkompatibility plodu a matky.

AntiD-globulin (Rhega)

Ohrožené matce se podá do 72 hodin po prvním porodu nitrožilně antiD-globulin známý jako Rhega, který zničí Rh+ krvinky v jejím krevním oběhu. Tento zákrok se musí pochopitelně opakovat při každém dalším těhotenství a také po spontanním potratu nebo po umělém přerušení těhotenství.

Rhega se také podává při samovolném potratu (od 8. týdne těhotenství, do té doby se protilátky nevytváří), po odběru plodové vody, děložním krvácení nebo po duševním otřesu v těhotenství.

Pokud RH negativní ženě nebyl podán faktor Rhega během jejích předchozích těhotenství a z vyšetření vyplyne, že u ní došlo k vytvoření Rh protilátek, které mohou napadnout Rh pozitivní plod, může být proveden oběr plodové vody, aby se stanovila krevní skupina a Rh faktor dítěte. Pokud je Rh faktor pozitivní, je pravidelně sledována hladina protilátek v matčině krvi. Pokud se hladina protilátek přiblíží k nebezpečným hodnotám, je provedeno vyšetření, která má stanovit stav plodu. Pokud je v kterémkoliv okamžiku ohrožena bezpečnost plodu v důsledku hemolytické anémie nebo Rh nemoci, je nutno provést transfuzi Rh negativní krve do plodu. Poud je krevní nesnášenlivost kritická, může být transfuze krve plodu provedena ještě v děloze. Ve většině případů může být transfuze provedena až těsně po narození.

Kell antigen

Podobná nesnášenlivost může vzniknou ještě k jinému krevnímu faktoru - tzv. Kell antigenu, ačkoli je mnohem vzácnější než Rh nesnášenlivost. Pokud otec antigen má a matka nemá, je zde opět možnost, že vznikne problém. Někdy se proto stanovuje přítomnost Kell protilátek u matky, ale nejde o rutinní vyšetření. Pokud jsou protilátky nalezeny, je testován otec dítěte, a je-li shledán Kell pozitivním, řeší se tato porucha stejně jako u Rh nesnášenlivosti.

Prevence problémů s nekompatibilním Rh faktorem

Abyste předešla těmto problémům, je třeba následující:

  • musíte znát svůj Rh-faktor i Rh-faktor otce vašeho dítěte. Jestliže jste Rh- a otec je Rh+, musíte to oznámit lékaři, který sleduje vaše těhotenství, aby to bylo zapsáno ve vaší kartě. Během těhotenství budete pečlivě sledována.

    Při narození dítěte bude zjištěn jeho Rh-faktor. Jestliže bude Rh+, bude Vám aplikován antiD-globulin, takže případně u druhého dítěte nevznikne žádný problém.

  • jestliže jste před prvním těhotenstvím z jekéhokoli důvodu dostala transfuzi, musíte to lékaři rovněž oznámit. Pokud byste omylem dostala krev Rh+, máte již vytvořené protilátky nebezpečné pro dítě. To se prokáže i laboratorním testem. V takovém případě je vaše těhotenství rizikové a bude Vám věnována zvláštění péče.

Zdroje:

Marie-Claude Delahaye: Praktický průvodce těhotné ženy, Portál, Praha, 2006
H. Murkoffová a kol.: Co čekat v radostném očekávání, Slovart, Praha, 2007


Líbil se Vám článek?

Pokud se Vám tato stránka nebo celý webík líbí a chcete pomoct s financováním jeho provozu, stačí, když pošlete odkaz na tento článek svým kamarádům nebo kliknete na některý z odkazů (bannerů) na bocích, který vás zaujme.

Související články:

Jak rozpoznat ovulaci?

Jak rozpoznat těhotenství?

Jak ovlivnit pohlaví dítěte před početím?

Jak vzniká vícečetné těhotenství

12 věcí, které Vám usnadní otěhotnění

Jak poznat mimoděložní těhotenství?

Mrkněte taky na...