Pokud jste právě otěhotněla nebo se na to chystáte, možná by Vás zajímalo, zda můžete v těhotenství pít alkohol a pokud ano, tak v jaké míře, aby to neublížilo vašemu nenarozenému dítěti.

V tomto článku se dozvíte o několika přístupech k problému konzumace alkoholu v těhotenství a pokud se připravujete na početí, a dozvíte se, jakému riziku sebe a své nenarozené dítě vystavujete, když si v těhotenství neodpustíte sem tam nějakou tu sklenku vína nebo půllitr piva.

 

 

Jak velké množství alkoholu lze pít v těhotenství?

Někteří lékaři se domnívají, že malé množství alkoholu v těhotenství nenarozenému dítěti neublíží. Kde je ale ta hranice mezi malým a větším množstvím alkoholu? Právě pro její nesnadné definování a nevylučitelné riziko pro dítě vůbec doporučují někteří odborníci ženám, aby se v těhotenství vyvarovaly alkoholu úplně.

Je pití alkoholu bezpečné v době početí?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá - ne! Protože nejsou známy žádné přínosy alkoholu na plodnost, jediný absolutní bezpečný limit pro budoucí rodiče je žádný alkohol.

Důležité je vyhnout se pravidelnému nebo silnému pití (pití na mejdanech). Přestože doporučená bezpečná dávka alkoholu pro ženy je sedm jednotek týdně, neznamená to že vypití sedmi jednotek za jeden večer je bezpečné. Muži by v měsících před početím akolem početí měli snížit svůj přijem na maximálně dvě jednotky alkoholu denně (jedno pivo).

Kolik je jedna jednotka alkoholu?

Maximální možná denní dávka alkoholu těhotné ženy odpovídá:

 • 250 ml piva
 • 85 ml vína
 • 25 ml lihoviny
 • 50 ml aperitivu

Pití alkoholu v těhotenství

Vliv alkoholu se v těhotenství zesiluje. Je to částečně proto, že jeho vstřebávání ze stěn útrob je pomalejší a také proto, že část alkoholu se ukládá v tucích a uvolňuje se později. V těhotenství dochází ke zvětšování zásob tuků.

Alkohol je distribuován po celém těle a dostává se do tkání obsahujících vodu. Těhotná žena má navíc 6 litrů vody v mimobuněčných tekutinách a tím se alkohol může lépe šířit, což způsobuje, že se žena může cítit méně ovlivněna pitím.

Veškerý alkohol, který matka vypije v těhotenství, se přes placentu dostane k dítěti. Stejně jako matka, tak i dítě se může zbavit alkoholu jen tím, že bude rozštěpen enzymy v játrech. Bohužel, plod nemá játra až do věku osmi týdnů a i potom jsou velmi nevyvinutá a neschopná dokonalé přeměny alkoholu.

Jelikož dítěti trvá dvojnásobnou dobu vyloučit alkohol ye svého organismu, může být dítě na pokraji ztráty vědomí v okamžiku, kdy je matka jen příjemně přiopilá.

Je rozumné v těhotenství vynechat lihoviny a omezit přísun alkoholu na maximálně jednu jednotku denně.

FAS - Fetální alkoholový syndrom

Alkohol je ve větším nebo pravidelném množství pro plod nebezpečný a může podle lékařských studií u dítěte způsobit takzvaný fetální alkoholový syndrom (FAS).

Matky, které silně pijí v těhotenství jsou náchylné k tomu, že porodí dítě s mnoha vážnými zdravotními problémy, které se říká fetální alkoholický syndrom (FAS). Děti narozené s tímto syndromem:

 • mají tendenci být malé
 • mají špatně vyvinutou hlavičku
 • mají malé oči a čelisti
 • mohou mít vrozené vady včetně srdečních problémů, deformace genitálií a vady končetin.
 • mohou být neklidné
 • mohou mít problémy s krmením a kojením
 • špatně spí

Bohužel tyto problémy nejsou jen dočasné, ale pokračují až do dospělého věku. Kvůli nedostatku růstových hormonů tyto děti mají malou postavu a mají problémy s učením. Přestože ne všechny děti narozené matkám, které pravidelně pijí, budou mít všechny problémy FAS, většina dětí narozených matkám, které pijí více než 5 jednotek alkoholu denně bude nějak postižena a jedno dítě ze tří bude mít všechny problémy FAS.

Tento syndrom pravděpodobně postihne jedno dítě z deseti, které se narodí žěně, která pije pravidelně tři jednotky alkoholu denně. Syndrom se zřídka objevuje u dětí jejichž matky pijí v těhotenství méně než 10 jednotek alkoholu týdně.

Rizika pokračování v konzumaci alkoholu jsou úzce spojena s množstvím: čím více pijete, tím větší je potencionální nebezpečí pro dítě. Ale i mírnější konzumace (jedna nebo dvě skleničky denně nebo příležitostný večírek s pěti a více sklenkami) v těhotenství je spojována s některými vážnými problémy, jako jsou:

 • riziko samovolného potratu
 • riziko komplikací při samotném porodu
 • nízká porodní váha
 • narození mrtvého plodu
 • abnormální růst
 • vývojové problémy v dětství

Samozřejmě nebude žádné neštěstí, vypijete-li výjimečně jednu sklenku vína při oslavě narozenin. Vždy to však spojte s konzumací jídla, které brání rychlejšímu vstřebávání alkoholu.

Pijete-li například pro uvolnění, pokuste se nahradit pití jinými metodami relaxace: hudbou, teplými koupelemi, masažemi, cvičením nebo čtením.

Alkoholické nápoje můžete také nahradit nealkoholickými koktejly nebo džusy.

Související články:

Rh-faktor negativní a jeho vliv na těhotenství

Jak rozpoznat ovulaci?

Jak rozpoznat těhotenství?

Jak ovlivnit pohlaví dítěte před početím?

Jak vzniká vícečetné těhotenství

12 věcí, které Vám usnadní otěhotnění

Jak poznat mimoděložní těhotenství?

Mrkněte taky na...