První letošní vlny horka máme za sebou, ale další nás pravděpodobně ještě čekají. Sluneční paprsky a horký letní vzduch většině z nás vyhovují a čerpáme z nich energii, nicméně některým mohou ublížit. Těmi nejzranitelnějšími jsou děti a starší lidé.

Úpal nebo úžeh?

V létě se s těmito termíny setkáváme často, ale možná netušíme, že je mezi nimi rozdíl. V obou případech jde o přehřátí organizmu, které může být zdraví nebo život ohrožující.

kaja v klobouku 300x400Úpal

  • Přehřátí organizmu z důvodu dlouhého pobytu v prostředí s teplotou vyšší než 35°C bez dostatku přísunu tekutin.
  • Pobyt v těsných prostorách, v létě hrozí při dlouhém cestování v horkém autě.
  • Příznaky: Bolest hlavy, zmatenost, malátnost, horečka, závratě, suchá kůže, rychlý tep, někdy zvracení.
  • Pomoc: Postupné ochlazování organismu. Přesunutí do chladných prostor, omývání těla chladnou vodou, obklady. Podávání tekutin - vlažný čaj, minerálky.

 

Úžeh

  • Vzniká při dlouhém pobytu na přímém slunci, kdy dochází k přehřátí mozku působením slunečního záření.
  • Dlouhodobé slunění, pobyt a aktivita na přímém slunci.
  • Příznaky: Bolesti hlavy, spálená červená kůže, zmatenost, zvracení. Příznaky se mohou projevit až několik hodin po pobytu na slunci.
  • Pomoc: Chladivé obklady na hlavu, dostatečný přísun tekutin, úleva od bolesti hlavy pomocí léků proti bolesti.

 

 

Pokud se setkáme s osobou, která jeví příznaky úpalu nebo úžehu, poskytneme jí první pomoc. Při závažném stavu voláme lékaře, některé těžké stavy úpalu nebo úžehu vyžadují lékařskou pomoc a hospitalizaci.

Ochrana dětí před sluncem

V souvislosti s úžehem a úpalem není od věci si připomenout některé zásady pobytu dětí na slunci. Děti chráníme lehkým oblečením, které zakrývá větší část těla, hlavu chráníme pokrývkou. Děti nevystavujeme slunci mezi 11:00 a 15:00 hodinou (individuálně i déle) a při pobytu na slunci mažeme pokožku krémy na opalování pro děti.

Přejeme všem čtenářům a čtenářkám krásné léto bez úžehu i úpalu!

Mrkněte taky na...