Patříte také Vy mezi ženy, kterým se pomalu, ale jistě krátí mateřská či rodičovská dovolená? V tom případě je zapotřebí si připomenout, na co máte nárok, a co tedy přesně říká zákon.materstvi 1

Pro ty z Vás, které máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou, platí jak v těhotenství, tak i na následující mateřské a rodičovské dovolené (rodičovská dovolená se však může týkat i otců!) výhodnější právní režim. Zejména – až na některé poměrně specifické případy – totiž nemůžete dostat výpověď. Ten, kdo je naopak zaměstnán na dobu určitou, již s výhodami ve stejném rozsahu počítat nemůže, což je dáno zejména faktem, že pracovní smlouva vyprší na každý pád ve sjednaném termínu.

Termín návratu do zaměstnání

Jakou délku mateřské i rodičovské dovolené si zvolíte, záleží do určité míry na Vás. Do tří let věku dítěte Vám musí zaměstnavatel s žádostí o čerpání rodičovské dovolené vyhovět. V případě, že ve své žádosti neuvedete Vámi zvolenou délku čerpání rodičovské dovolené, bere se v úvahu právě její standardní délka, tedy tři roky. Samozřejmě, že můžete také nahlásit kratší rodičovskou, a před jejím koncem znovu požádat o její prodloužení. Další možností je nastoupit do práce a později se na rodičovskou vrátit. To všechno můžete využít do doby, než bude mít Vaše dítě 3 roky, zaměstnavatel Vám musí vždy vyhovět. Tyto podmínky jsou stejné i pro otce dítěte na rodičovské dovolené.

 Na co máte nárok po návratu do zaměstnání

Zaměstnavatel Vám musí držet místo do tří let věku dítěte. Když se Vám narodí druhé dítě a z jedné rodičovské dovolené plynule navážete na další, nejprve mateřskou a potom i rodičovskou dovolenou, platí stejné pravidlo jako u dítěte prvního, tedy zaměstnavatel drží místo až do 3 let druhého dítěte. Stejný mechanismus pak platí i u dalších potomků.
Zároveň máte povinnost zaměstnavateli zavčas nahlásit, že se pomalu blíží konec Vaší rodičovské dovolené, a že se tak budete vracet do práce (byť většina zaměstnavatelů si to hlídá sama a někteří i sami zaměstnankyni kontaktují).

Když se vrátíte do práce již po mateřské dovolené, která obvykle trvá 28 týdnů (porodíte-li dvojčata, potom 37 týdnů), máte nárok se vrátit na Vaši dřívější pozici. V případě, že byla zrušena Vaše pozice nebo pracoviště, zaměstnavatel Vás musí zařadit podle pracovní smlouvy. Na to má nárok i otec dítěte po konci rodičovské dovolené, kterou čerpal v rozsahu doby, v jakém může matka čerpat mateřskou dovolenou.
Vracíte-li se do práce až po rodičovské dovolené, nemáte sice nárok na Vaši původní pozici, ale musíte být zařazeni na pracovní pozici, která odpovídá podepsané pracovní smlouvě. Pozor, zaměstnavatel Vás nemůže nutit, abyste pracovní smlouvu jakkoli měnili! Nemůžete být tedy nuceni upravovat druh práce, mzdu, ale ani pracovní úvazek.

Patříte-li mezi rodiče, kteří mají obavy, jak po návratu do pracovního procesu skloubit práci na plný úvazek s péčí o dítě, řešením by mohlo být zkrácení pracovního úvazku. Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět této žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Samotnou žádost o zkrácení úvazku nebo o úpravu stanovené týdenní pracovní doby zašlete zaměstnavateli písemně a žádejte písemné zdůvodněné vyjádření. Vhodnější je její podání až po návratu do zaměstnání, ve chvíli, kdy už bude jasné, že s Vámi zaměstnavatel počítá, má pro Vás práci a nehrozí tak, že Vám dá výpověď pro nadbytečnost. Pozor! Kdyby Vám zaměstnavatel povolil zkrácený úvazek a teprve potom Vám dal výpověď pro nadbytečnost, vyplacená náhrada mzdy a odstupné by se již počítaly z tohoto zkráceného úvazku.
Jaká bude zkrácená pracovní doba, záleží na dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Zaměstnanec pak tedy nepracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hodin týdně, ale v nižším rozsahu, např. ¾,  ½, ⅓, ¼.

Další možností, jak lépe skloubit práci a péči o děti, je práce z domova (tzv. home office). Velmi často se kombinuje práce na pracovišti s tím, že v některých dnech zaměstnanec pracuje z domova.  Bohužel v tomto případě žádný zaměstnanec nemá na práci z domova právní nárok, samotné rozhodnutí zůstává na zaměstnavateli.

Návrat do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené je pro řadu z nás obávaným krokem. Nepropadejte panice, je jen otázkou času, kdy si najdete rytmus, který bude Vám a Vašim dětem vyhovovat.

Mrkněte taky na...