febrilní křeče

Febrilní křeče jsou noční můrou každého rodiče. Tyto křeče se vyskytují na začátku horečnatého onemocnění, kdy teplota příliš rychle roste. Buďte připravení a než začnete u febrilních křečí zmatkovat, přečtěte si příznaky a první pomoc u febrilních křečí.

Měli byste vědět, že febrilní křeče jsou dědičné, tedy pokud rodič či sourozenec trpěl na febrilní křeče, s největší pravděpodobností (riziko je 2x až 3x vyšší) bude mít sklon k febrilním křečím i Vaše dítko.

Febrilní křeče postihují nejčastěji děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. Mozek malých dětí je totiž méně stabilní a horečka či zvýšená teplota ho dráždí. Po 6. roce již febrilní křeče nebývají.

Jaké jsou příznaky febrilních křečí?

Febrilní křeče jsou snadno rozeznatelné. Důležité je vědět, jak probíhají.

  • Ztuhnutí tělíčka dítěte
  • Prohnutí do oblouku a nekontrolovatelný třes
  • Oči dítka jsou v sloup
  • Bezvědomí
  • Délka trvání do jedné minuty (může trvat i déle, po 15 minutách se již jedná o komplikovaný záchvat)

Jak pomoci při febrilních křečích?

Prvotní pomoc je velice důležitá, proto ji nepodceňujte a zapamatujte si, jak postupovat nejen při prvním záchvatu febrilních křečí.

  • Dítě položte na zem či postel a zabraňte styku s ostrou hranou nábytku. Je potřeba otočit hlavu na stranu, aby mohly vytékat tekutiny z úst.
  • Ihned volejte tísňovou linku záchranné služby (pokud se jedná o první záchvat).
  • V případě, že se záchvaty opakují postupujte dle pokynů, které jste dostali.
  • Pokud křeče přetrvávání déle než 15 minut, dítě má problémy s dýcháním, ochrnulo na polovinu těla, okamžitě volejte záchranou službu.

Jak lze předcházet febrilním křečím?

Trpí.li Vaše dítě na febrilní křeče, udělejte maximum proto, abyste jim předešli.
Již při prvotních příznacích teploty se ji snažte snížit, pokud horečnaté onemocnění přetrvává několik dní a dítko trpí na febrilní křeče, pak Vám může lékař předepsat tlumící léky (např. Diazepam) pro prevenci křečí. V případě, že má dítě opakovaně febrilní křeče, pak je doporučeno sledování na neurologii a očkování živými kulturami se odkládá.

 

Mrkněte taky na...