kochlearni implantat detiVěděli jste, že až 5% lidí je trvale nedoslýchavých? Řešením může být kochleární implantát! V životě existuje hodně situací, kdy má sluch svoji roli. A v některých okamžicích je sluch nejdůležitější ze všeho. Dar sluchu je pro většinu lidí samozřejmostí, pro nedoslýchavé ale znamená jeho navrácení nový život, který mohou mít díky pokrokům moderní medicíny.

V České republice se ročně rodí 180 dětí s trvalou poruchou sluchu, přičemž řada z těchto poruch je řešitelná kochleárním implantátem.
Mezinárodní den sluchu se koná 3. března pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Tento den je věnovaný lidem, kteří trpí poruchami sluchu, a také tématům a osvětě v oblasti zdravého sluchu. Poruchám se dá totiž v řadě případů předcházet. Věděli jste například, že celosvětově je více než 1 miliarda mladých lidí (ve věku 12-35 let) ohrožena ztrátou sluchu kvůli nesprávnému používání audio zařízení, telefonů a hluku v barech?

Na světě je více než 360 milionů lidí s omezující ztrátou sluchu

„Sluch je významný prvek komunikace mezi lidmi. Preventivními opatřeními je možné dosáhnout výrazného snížení výskytu problému nedoslýchavosti. V našem prostředí je důležitá zejména péče o vrozené těžké vady sluchu, o poruchy sluchu získané a podmíněné věkem, které jsou v řadě případů podceňované, ale se stárnutím populace nabírají na důležitosti,“ upozorňuje Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Na světě je více než 360 milionů lidí s omezující ztrátou sluchu. Nejvíce postiženými jsou děti (vrozené vady sluchu, následky infekcí a úrazů) a starší lidé (věkem podmíněné poruchy sluchu). Průzkumy ukázaly, že dětem s vrozenou hluchotou přináší kochleární implantát největší výhody, pokud ho dostanou v raném věku, nejlépe do 2 až 3 let věku. Podle údajů WHO je 1 člověk ze 3 starších 65 let postižen ztrátou sluchu. Neléčená ztráta sluchu může přispět k sociální izolaci, úzkostem, depresím a kognitivním poruchám. Dle WHO by ale 1 neslyšícímu z 5 pomohla sluchová pomůcka (sluchadlo) nebo kochleární implantát! V České republice je provedeno 100 kochleárních implantací ročně, což je mnohem méně než v jiných zemích. „Například v Londýně, městě se zhruba stejným počtem obyvatel, jako má Česká republika, dochází ročně k trojnásobnému počtu implantací,“ vysvětluje profesor Viktor Chrobok. „Je to způsobené především tím, že častěji tímto způsobem léčí dospělé,“ doplňuje.

Kdy pomůže kochleární implantát?

kochlearni implantat sluch„Kochleární implantační systém může být účinným řešením pro lidi s těžkou až velmi těžkou poruchou sluchu. Toto řešení pomáhá tam, kde naslouchací pomůcky mají jen malý anebo žádný přínos,“ říká Ing. Jan Odstrčilík, distributor kochleárních implantátů značky MED-EL, která v České republice působí již 10 let. Především u lidí, kteří svůj sluch ztratili, je implantát často jedinou technologií, která jim dokáže zvýšit kvalitu života. Díky moderní technologii je jeho nošení pohodlné a v některých případech je přenesený zvuk téměř identický tomu přirozenému.

O MED-EL

Rakouská společnost MED-EL Medical Electronics je předním dodavatelem sluchových implantačních systémů s 29 pobočkami po celém světě. Tento rodinný podnik patří k průkopníkům ve svém oboru. Právě dvojice rakouských vědců, Ingeborg a Erwin Hochmairovi, vyvinula první multikanálový mikroelektronický kochleární implantát na světě. Tento implantát, který byl poprvé voperován v roce 1977 a dosud je považován za moderní kochleární implantát, byl a stále zůstává první náhradou lidského smyslu – sluchu. V roce 1990 Hochmairovi položili základy pro úspěšný rozvoj firmy, když najali své první zaměstnance. Do dnešního dne se společnost značně rozrostla a v současnosti má více než 1700 zaměstnanců na celém světě.
MED-EL nabízí celosvětově nejširší sortiment implantačních řešení pro léčbu různých stupňů nedoslýchavosti: kochleární a středoušní implantační systémy, sluchový implantační systém EAS (s kombinovanou elektroakustickou stimulací) a sluchové implantáty pro mozkový kmen, jakož i první aktivní implantát na světě pro přímé kostní vedení. V červenci 2016 MED-EL získala technologii pro inovativní nechirurgický systém pro kostní vedení od švédského výrobce zdravotnické techniky firmy Otorix, jímž dále rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou využívat výhod inovativních naslouchacích technologií, a pokračuje v naplňování svého poslání: překonávat ztrátu sluchu coby překážku komunikace. Lidé ve více než 100 zemích se těší z daru sluchu díky výrobku dodanému společností MED-EL (www.medel.com/cz).