materstvi 1Jak si legálně přivydělat na mateřské? Začínáte podnikat na rodičovské dovolené? Přečtěte si zde, jak na to.

mateřská a zaměstnání

Na mateřské pobíráte dávku nemocenského pojištění, která vám jde z vaší původní smlouvy se zaměstnavatelem nebo z podnikání, u kterého si platíte nemocenskou. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) tedy nahrazuje výdělek, o který přijdete v souvislosti s porodem a péčí o novorozence. Proto je logické, že v této době nemůžete vykonávat stejnou práci na stejnou pracovní smlouvu.

V práci vám ovšem nikdo nebrání. Buď můžete pracovat (vykonávat stejnou práci) u stejného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, nebo u jiného zaměstnavatele vykonávat stejný druh práce jako u původního, ale ten vám k tomuto musí dát souhlas. (Netýká se vědecké, literární, pedagogické, publicistické a umělecké činnosti.)

Jestliže podnikáte, nemusíte na dobu mateřské samostatně výdělečnou činnost přerušovat, ale stačí, když podnikatelskou činnost osobně nevykonáváte. Mohou ji za vás vykonávat zaměstnanci nebo spolupracující osoby. Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost a mateřská vám jde z hlavní činnosti (např. zaměstnání), můžete v něm bez omezení pokračovat.

Práce na rodičovské dovolené

Jakmile přejdete z mateřské na rodičovský příspěvek, máte ještě více možností. Příspěvek můžete pobírat až do 4 let věku dítěte a po celou dobu máte možnost přivýdělku. Musíte ovšem pro vaše dítě zajistit celodenní péči. Pro děti do dvou let platí, že mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně 46 hodin měsíčně. Ty starší mohou být ve školce třeba celý den. Jedině tak o svůj rodičovský příspěvek nepřijdete. Pracovat můžete i pro svého původního zaměstnavatele a výkonávat vaši původní profesi nebo druh práce.

Abyste si mohli přivydělat legálně, potřebujete nějakou smlouvu nebo dohodu. Mezi hojně využívané patří dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). DPP lze uzavřít s několika zaměstnavateli, s každým maximálně na 300 hodin ročně. Při výdělku nad 10 tis. Kč musíte odvádět zdravotní a sociální pojištění. DPČ můžete uzavřít na polovinu běžné týdenní pracovní doby (asi 20 hdin týdně). Při výdělku nad 2500,- za měsíc odvádíte sociální a zdravotní pojištění. U obou typů dohod platí hranice 5 tisic Kč pro účely zdanění výdělku.

Podnikání během mateřské nebo rodičovské dovolené

Rozjet podnikání v této době je výhodné. Samostatně výdělečná činnost se považuje za vedlejší činnost, což přináší mnohé úspory. V každém případě platí, že první rok podnikání neplatíte zálohy na zdravotní a sociální pojištení. Další průběh plateb záloh závisí na dosažených přijmech a na tom, jestli je podnikání stále vedlejší činností (což na rodičovské dovolené primárně je).