Na konci listopadu 2014 přišla novinka, která je součástí zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která byla schválena na konci června. Díky tomu si budou moci rodiče, platící za docházku dítěte do předškolního zařízení, uplatnit slevu na dani až do výše minimální mzdy.

Jaká zařízení může dítě navštěvovat, abychom si mohli náklady odečíst z daně?

Slevu si budou moci uplatnit rodiče, kteří budou mít prokazatelné náklady na docházku dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Mezi tato zařízení patří jak klasické mateřské školky, tak i dětské skupiny.

Sleva je započítávána za celý školní rok a nezohledňuje se to, jestli vaše dítě chodilo do školky jen měsíc nebo celý rok. Stačí mít jen potvrzení z předškolního zařízení, které přidáte k daňovému přiznání, nebo vaši mzdové účetní u zaměstnavatele.

Jak se sleva bude počítat?

Jedná se o slevu, která se bude odpočítávat jednou ročně. Aby mohlo dojít k odpočtu, musí s Vámi dítě žít v jedné domácnosti.

Maximální odpočitatelná částka je ve výši minimální měsíční mzdy. Pro rok 2014 to byla částka 8 500 korun, pro rok letošní je tato částka ve výši 9 200 korun.

Jak to tedy bude vypadat v praxi?

Vaše platby za školné v mateřské škole nebo dětské skupině je 1 300 korun měsíčně, za školní rok, tedy 10 měsíců, zaplatíte 13 000 korun. Můžete si tedy odečíst plnou výši slevy, tedy 9 200 korun.

Pokud máte školné ve výši 800 korun, za školní rok zaplatíte 8 000 korun, výše vámi uplatňované slevy bude tedy maximálně 8 000 korun.

Kdo si může částku za školkovné odepsat?

Oproti běžné slevě, nepočítá nová sleva s bonusem. Jestliže tedy bude daňová povinnost rodičů nižší, než je sleva, nebudou platit žádné daně a ani nedostanou žádné peníze od státu zpět.

Slevu na dani si bude moci odečíst, stejně jako u stávající slevy, pouze jeden z rodičů. Na slevu mají nárok také prarodiče na svého vnuka nebo vnučku, ale pouze za předpokladu, že s nimi vnouče žije ve společné domácnosti a prarodiče nahrazují péči rodičů.

Ani na živnostníky se nezapomnělo

Také rodiče, kteří jsou samostatně výdělečně činné, tedy rodiče, kteří si nemohou nyní odečíst slevu na dítě, protože uplatňují daně formou takzvaného paušálu, si budou moci tuto slevu odečíst.

Jestliže jste však podnikatel, který uplatňuje ve svých daňových nákladech výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, nemáte na tuto slevu nárok.

Jaké jsou další novinky ve slevách pro rodiče?

Mezi další slevy, které budou v letošním roce moci uplatnit rodiče, patří také vyšší sleva na druhé a další dítě a více rodičů bude mít nárok na porodné.

 

Mrkněte taky na...