Dostali jste se do situace, kdy musíte žádat o výživné na dítě? Nevíte, zda máte přehnané nároky? Jak se vlastně alimenty počítají?

Rozvod - dohoda manželů

Když dojde k rozvodu manželství, není běžné, že by se manželé na majetkových záležitostech předem dohodli. Pokud se tak stane a dohodnou se, jak si rozdělí majetek a kdo se bude v budoucnu starat o děti, ulehčí to práci soudům, zrychlí to celé rozvodové řízení a manželům to nepřidělá starosti v již dosti nepříjemné živostní situaci.

Výživné na děti

Výživné na děti - alimenty - se vypočítavají podle tabulky vydané Ministerstvem spravedlnosti. Soudy se jí řídí, avšak vždy ještě přihlížejí ke každé individuální situaci rozváděného manželství.

Pro výpočet alimentů je rozhodující výše čistého příjmu platícího rodiče. Ta se určuje procenty z čisté mzdy. Rozpětí je mezi 11 % a 25 % čistého příjmu. Záleží na věku dítěte, kolik procent bude muset rodič odvádět na jeho výživu.

Věk (v rocích) Výše výživného udaná v procentech z čisté mzdy
0 - 5 11 % - 15 %
6 - 9 13 % - 17 %
10 - 14 15 % - 19 %
15 - 17 16 % - 22 %
18 a více 19 % - 25 %

 

Pro orientační přehled o možné výši výživného vezměte čistý příjem, věk dítěte a spočítejte si minimální hranici a maximální. V tomto rozmezí soud pravděpodobně určí výši alimentů.

Žádost o zvýšení výživného

V průběhu času lze požádat i o zvýšení výživného - pokud se prokazatelně zlepší životní situace platícího rodiče, nebo se zvýší finanční náročnost vzdělávání dítěte atp. O toto zvýšení je nutné požádat. Žádost podává rodič žijící s dítětem v jedné domácnosti, dítě starší 18 let žádost podá samo. I dítě starší 18 let má právo na výživné, protože povinností rodičů je dítě vyživovat do doby, než je schopno se uživit samo.

Mrkněte taky na...