Odkdy se slaví sv. Valentýn? Proč mu říkáme svátek zamilovaných? Kde vznikly valentýnky?

valentynKdo to byl sv. Valentýn

Postava sv. Valentýna je skutečně historicky dochovanou postavou. Valentýn byl kněz, který žil v Římě ve 3. století n.l. Tehdy vládl Římu císař Claudius II. Ten shledal, že ženatí vojáci nepodávají ve válkách a bojích takové výkony jako muži neženatí, proto vydal rozkaz, který zakazoval vojákům ženitbu.

Kněz Valentýn však tohoto nařízení nedbal a zamilované vojáky sezdával s jejich milovanými ženami. Přestože císař Claudius II. nebyl vyloženě nepřítelem křesťanů, jejich pronásledování mlčky schvaloval, leckdy i podněcoval. Proto si nechal kněze Valentýna předvolat, aby se zodpověděl z porušení zákazu uzavírání sňatků a ze své víry v Boha. Nechal ho uvrhnout do vězení, kde Valentýn svými modlitbami způsobil uzdravení soudcovy dcery. Tento čin nesli pohané s nelibostí, křesťané se naopak radovali. Avšak pohané kněze vyvlekli, zbili jej a sťali mečem. A to právě 14. února.

Oslavy sv. Valentýna

Se svátkem zamilovaných to ale nebylo jednoduché. Legendy se různí a do hry vstupuje více historických postav. Například biskup Valentin. Ke spojení svátku sv. Valentýna a zamilovaných došlo až později ve 14. století v básni Geoffreye Chaucera Ptačí sněm, kterou napsal na oslavu zasnoubení princezny Anny České (dcery Karla IV.) a anglického krále Richarda II.

K vlastnímu rozšíření oslav sv. Valentýna jako patrona zamilovaných došlo ve větší míře až v 19. století. Ani tady se však nedopátráme toho, kdo jako první dostal nebo poslal valentýnku. K největšímu rozmachu došlo ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. Do České republiky pronikl "Valentýn" až po sametové revoluci. Od té doby se na něj těší tisíce zamilovaných, aby v ten den potěšili svého miláčka a doufají, že na oplátku také dostanou valentýnský dárek nebo chutnou večeři.

Mrkněte taky na...