Máte doma školáka nebo budoucího prvňáčka? Ovlivní koronavirus začátek nového školního roku? Usednou žáci po dlouhé době zase do svých lavic a vrátí se ke klasické výuce ve školách? Obdobné otázky si s koncem prázdnin klade nejspíš mnoho rodičů.

Pokusíme se Vám tedy pomoci zorientovat a odpovědět na nejčastější otázky spojené s nástupem dětí do škol.

V současné době by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a šéfa resortu školství Roberta Plagy měl nový školní rok začít pro všechny žáky standardně ve školách. Bude však potřeba dodržovat přísnější hygienická opatření tak, jako tomu bylo na jaře letošního roku. Jedná se především o důkladnou dezinfekci rukou nebo častější větrání ve třídách. Podrobnější informace i s konkrétními doporučeními by pak měla mít k dispozici každá škola v průběhu srpna. Školy by tak měly mít dostatek času se na začátek nového školního roku připravit.

Roušky ve třídách

Nošení roušek je od 1. září povinné v uzavřených prostorech (MHD, obchody, zdravotnická zařízení atd.) Ve třídách ale ne, pouze na chodbách a společných místech, kde se setkávají děti z různých tříd. Dále bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.

Rozhodnutí o případném zpřísnění nošení roušek budou vydávat hygienické stanice příslušného kraje. Zpřísněná povinnost nošení roušek by měla vycházet z takzvaného semaforu ministerstva zdravotnictví, který sleduje aktuální situaci nákazy v jednotlivých okresech. Pokud by se epidemiologická situace nevyvíjela příznivě a byla by opět zavedena povinnost nosit roušky v celé České republice, budou i žáci ve školách povinni toto opatření dodržovat.

Případná nákaza ve škole

Jestliže by se nákaza v některé ze škol objevila, bude o dalším postupu rozhodovat krajská hygienická stanice. Ta může nastavit přísná hygienická opatření či přizpůsobit režim ve škole, školní jídelně i školní družině aktuální situaci.

Při výskytu koronaviru ve škole pak také může krajská hygienická stanice zavřít jednotlivé třídy, v krajním případě i celou školu. Takovýto velkým omezením se však budou školy společně s hygieniky snažit předejít.

Výuka bez nutnosti menších skupin

Změnou oproti výuce na konci minulého školního roku bude to, že do tříd se vrátí všichni žáci společně. Nebude tedy nutné vytvářet menší skupinky žáků a vyučovat je odděleně.

S jistotou však nelze říci nic předem, a proto se připravme na to, že se budeme muset přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci, nařízení vlády a hygieniků. Věřme ale, že koronavirus již neovlivní naše životy v takové míře, jako na jaře tohoto roku.

Popřejme tedy všem žákům, aby následující školní rok proběhl co možná nejlépe a bez větších komplikací. To samé si jistě přejeme i my, rodiče.

Společně to zvládneme!

 

Mohlo by Vás také zajímat