V poslední době se o pupečníkové krvi často mluví v souvislosti s jejím významem pro léčbu leukémie a dalších chorob, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Co to ale ta pupečníková krev je, jak se získává a jak se používá?

Kde se dělá odběr pupečníkové krve, kolik to stojí a jak dlouho lze takovou krev uchovávat?

V tomto článku se dozvíte vše, co jste chtěli vědět.

 

Co je pupečníková krev?

Jako pupečníková krev se označuje krev novorozence, která zůstala po přerušení pupečníku v placentě a v pupeční šňůře. Obvykle bývá likvidována společně s placentou. Pupečníková krev obsahuje různé typy kmenových buněk, které se dají úspěšně zamrazit a uskladnit.

V současnosti jsou z tohoto bohatého zdroje různých kmenových buněk využívány tzv. krvetvorné kmenové buňky, které umí po transplantaci obnovit tvorbu červených a bílých krvinek a krevních destiček v kostní dřeni.

Pupečníková krev se odebírá bezprostředně po porodu dítěte. Důležité je, že odběr nikoho nebolí a taky nikomu „nic nechybí. Navíc se ihned zpracuje, vyšetří a uloží. A pokud projde všemi náročnými testy, je okamžitě k dispozici na případnou transplantaci či další použití,“ vysvětluje PharmDr. Lucie Kvasnicová, ředitelka centra pupečníkové krve Cord Blood Center CZ.

Obchod pro děti - dětské zboží, pleny

Chtěla bych říci všem těhotným ženám, že pupečníková krev skutečně dokáže zachránit lidské životy“, říká Susan Jarvisová – Orrová, jejímuž synu transplantace pupečníkové krve, poskytnutá jeho mladším bratrem, pomohla při léčbě zákeřné leukémie.

K čemu slouží pupečníková krev?

V ideálním případě jdou krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve použít na autologní transplantaci, kdy je pacient svým vlastním dárcem. Příjemcem pupečníkové krve může být dítě i dospělý, osoba příbuzná či nepříbuzná.

Historie využívání pupečníkové krve

Celosvětově bylo od 80. let využito již cca 14.000 transplantátů z pupečníkové krve k záchraně lidských životů a lze předpokládat, že tento trend bude i nadále narůstat. Další výhodou pupečníkové krve spočívá v tom, že na rozdíl od kostní dřeně nebo periferní krve nemusí dárcova krev být v určitých specifických antigenech přísně shodná s příjemcovou.

V mnoha zemích vyrůstají velké národní banky a registry pupečníkové krve. Ani Česká republika není výjimkou, a tak i u nás je dnes zcela běžné, že odběry pupečníkové krve nabízí téměř každá porodnice.

Jak probíhá odběr pupečníkové krve?

Pupečníková krev je odebírána z placenty po přerušení pupečníku. Jinými slovy, pupečník slouží k vyčerpání veškeré možné krve zbylé v placentě a pupečníku po odstřižení novorozence.

Dítě samotné je už v péči pediatrů, když porodníci z placenty a pupeční šňůry zahájí samotný odběr krve. Odběr pupečníkové krve matku ani dítě nebolí ani nezatíží. Porodník však vždy bere ohled na stav matky i dítěte a na jeho základě rozhodne, zda mu případné porodní komplikace umožňují odběr vykonat.

Co jsou to kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou základními stavebními kameny každého z nás. Jsou schopné se neustále dělit, měnit svoji strukturu a specializovat se na daný typ tkáně či orgánu, a tím zabezpečovat růst a obnovu organizmu. Kmenové buňky jsou schopné se množit a měnit např. na buňky svalů, kůže, kostí, chrupavek, vnitřních orgánů, sliznic, kostní dřeně atd.

V pupečníkové krvi se takovéto typy buněk nacházejí také.

Jaké nemoci lze léčit s pomocí pupečníkové krve?

Z mnoha druhů kmenových buněk nacházejících se v pupečníkové krvi se v běžné lékařské praxi používají právě krvetvorné kmenové buňky. Nemocným pacientům se tak může pomoci u více než padesáti různých onemocnění. Bez adekvátní léčby a transplantace zdravých krvetvorných kmenových buněk by téměř jistě většina těchto pacientů nepřežila.

Většinou se jedná o některá ze zhoubných nádorových onemocnění včetně leukémií, poruchy krvetvorby, metabolismu a některá onemocnění imunitního systému. Více informací o kmenových buňkách »

Rolí „náhradní kostní dřeně“ však využití kmenových buněk z pupečníkové krve nekončí… Z celého světa se hlásí první případy využití této vzácné tekutiny i v rámci takových diagnóz, které s onkologickými nebo hematologickými chorobami vůbec nesouvisí. Největší nadějí jsou probíhající studie na léčbu malých pacientů s cukrovkou prvního typu.

Jak dlouho lze pupečníkovou krev uchovávat?

Protože se transplantáty z pupečníkové krve budou uchovávat při vhodných podmínkách desítky let, považujeme za důležité, aby se při jejich zpracování použily takové metody, které uchovají všechny typy kmenových buněk, nejen ty krvetvorné. Právě tyto jiné druhy kmenových buněk mohou hrát důležitou roli v nových medicínských oborech, jakými jsou regenerativní medicína nebo tkáňové inženýrství,“ upozorňuje PharmDr. Lucie Kvasnicová.

Související články:

iDnes: Zaplatíte desítky tisíc, ale pupečníková krev vašemu dítěti nemusí pomoci

Co je polycystický vaječník a jak ho léčit?

Alkohol v těhotenství

Amniocentéza - odběr plodové vody

Jak snížit bolest při porodu?

Rh-faktor negativní a jeho vliv na těhotenství

Jak rozpoznat ovulaci?

Mrkněte taky na...