letni skolka bizy
Máte doma předškoláka, který by měl 1. září nastoupit do první třídy, ale máte pochybnosti o tom, že by první třídu zvládl bez potíží? Přemýšlíte, že požádáte o odklad nástupu do školy? Nezoufejte, v rozhodování nejste sami. Přečtěte si několik informací, které Vám přijdou vhod.

Formální náležitosti odkladu školní docházky

Zápis dětí do první třídy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdější předpisů. Také se mu někdy říká školský zákon. Ten říká, že povinná školní docházka začíná pro dítě prvním dnem toho školního roku, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo 6 let. To se tedy týká dětí, které slaví 6. narozeniny od 1. září do 31. srpna v předešlém školním roce. 1. září 2016 mají tedy jít správně do 1. třídy děti, které se narodily 1. 9. 2009 - 31. 8. 2010. Taktéž přicházejí k zápisu děti, které mají odklad z loňského roku.

A jak je to tedy s tím odkladem? Pokud chcete požádat o odklad, máte tak učinit do 31. května toho kalendářního roku, ve kterém má dítě nastoupit do první třídy. Tuto žádost podáváte k rukám ředitele školy, kde jste byli u zápisu. K této žádosti musíte přiložit posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a od pediatra nebo klinického psychologa.

Někdy Vám odklad doporučí již u zápisu přímo pedagogové nebo učitelky z mateřské školy. I v tomto případě musíte zažádat a ještě mít potvrzení z poradny a od pediatra (psychologa).

Je odklad dobrý nebo ne?

Na tuto otázku nezná bohužel nikdo správnou odpověď. Každé dítě je jiné, před nástupem do školy se nachází v jiné fázi svého vývoje, a proto nelze jednoznačně určit, jestli mu odklad pomůže nebo ne.

O odkladu většinou uvažují rodiče, jejichž dítě se jim v určité oblasti zdá nezralé nebo nepřipravené. Rodiče znají svoje dítě nejlépe a jsou to oni, kdo se s ním budou dennodenně do školy připravovat. Na druhou stranu neví, jak se dítě chová v předškolním kolektivu, jak pracuje pod vedením učitelky z mateřské školy a jak se chová mezi ostatními dětmi bez dohledu maminky nebo tatínka.

Určitou nevýhodu při posuzování školní zralosti či školní připravenosti do konce května příslušného roku, kdy se mají podávat žádosti o odklad, vidíme v přílišném předstihu před samotným začátkem školního roku. Říká se, že dítě v tom posledním roce nejvíce vyzrává, ale pokud se máte rozhodout do konce května, možná žádný posun k lepšímu nevidíte.

Doporučujeme proto konzultace s učitelkami z mateřské školy a s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří mají své zkušenosti s předškoláky, abyste se dokázali správně a co nejobjektivněji rozhodout, zda o odklad požádat nebo ne. Nedělejte ukvapené závěry, když má Váš předškolák zrovna špatný týden, možná jen prochází z jedné vývojové fáze do druhé nebo je unavenější. Také byste si ale neměli připouštět tlak okolí, že by Vaše dítě už přece mělo jít do školy, když je mu šest, nebo se hecovat a říkat si, že to zvládnete.

Přejem všem rodičům lehké rozhodování a jejich dětem dobrý start ve škole nebo klidný další rok dozrávání.

Mrkněte taky na...