ockovaniMeningokoková meningitida (zánět mozkových blan) patří mezi nejzávažnější infekční onemocnění v ČR. Přibližně 9 – 12 % nemocných umírá a většina přeživších má trvalé následky. Onemocnění způsobuje bakterie Neisseria meningitis, která se přenáší kapénkově (vzdušnou cestou) a zdrojem nákazy je výhradně člověk. Bakterie se vyskytují v nose či v krku až u 10 % populace.

KDO JE NEJVÍCE OHROŽEN?

Inkubační doba je poměrně krátká (1 – 7 dní). Nemoc může vypuknout v jakémkoli věku, ale pro dvě skupiny je riziko větší. První skupinou jsou děti do 4 let, druhou skupinou mládež ve věku 15 – 20 let. Rizikové faktory, které se uvádějí, jsou např. u malých dětí nástup do jeslí, školky, obecně do kolektivu. U mládeže návštěva např. sportovních soustředění, táborů nebo diskoték.
Vyšší riziko nákazy je v chladnějších obdobích roku, kdy lidé tráví čas ve větší koncentraci osob v uzavřených prostorách.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ

  • horečka nad 38 stupňů
  • bolest hlavy
  • světloplachost
  • zvracení
  • ztuhlá šíje a vyrážka (která po zatlačení sklenicí či jiným průhledným předmětem nevymizí, jedná se o krvácení pod kůží)

Příznaky se nemusí vyskytovat všechny zároveň. Nemocný přestává komunikovat, je apatický a dezorientovaný. Tento stav je potom příznakem otravy krve (sepse). Dochází k selhávání důležitých orgánů.
Má-li Vaše dítě některé z uvedených příznaků, je vhodné udělat následující krátký test, který Vám určí nutnost volat lékařskou pomoc. Nemocný se položí na rovnou podložku s nataženými dolními končetinami. Ohnutím hlavy vpřed mu zatlačíte bradu směrem k hrudníku. Pokud zareaguje bolestivě a ohne nohy v kolenou, okamžitě volejte rychlou lékařskou pomoc!
U této nemoci jde opravdu o minuty! Dítě může být dopoledne zdravé, hravé a večer může být na hranici smrti. Čím dříve se nasadí léčba, tím větší je šance na záchranu života, případně minimalizaci trvalých následků. K úmrtí však bohužel může dojít, i když Vy i lékaři postupujete rychle a správně; bakterie Neisseria meningitis dokáže být až takto zákeřná.

TRVALÉ NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

  • postižení svalů
  • nutná amputace prstů nebo částí končetin
  • ztráta sluchu, zraku
  • poškození mozku
  • epilepsie atd.

OČKOVÁNÍ, MOŽNÝ ZPŮSOB OCHRANY


Závažné onemocnění způsobuje 5 typů bakterie – A, B, C, Y, W-135.
U nás, stejně jako v celé Evropě, je nejčastější výskyt meningokoka typu B (70 % infekcí), následuje typ C a méně častý typ Y. V současnosti je možné očkování proti všem z nich. A to buď samostatnou vakcínou proti typu B (vakcína Bexsero) od 2 měsíců věku, ve dvou až čtyřech dávkách dle věku dítěte, nebo 4valetní vakcínou proti zbylým typům A, C, Y, W-135 (vakcína Menveo, Nimenrix), jednou dávkou od 1 roku věku. Existuje i možnost aplikace starší vakcíny samostatně proti typu C (NeisVac-C, Menjugate).

Pro podrobnější informace, kdy a v jakých intervalech své dítě očkovat, se neváhejte informovat u svého lékaře. Informujte se ale i u své zdravotní pojišťovny. Přesto, že se v současné době jedná o nepovinné očkování, přispívají některé zdravotní pojišťovny na jeho hrazení.