tehotenstvi 04Také patříte k těm šťastným ženám, kterým se v roce 2016 narodí miminko? Přečtěte si, na co máte na začátku Vaší mateřské „dovolené“ nárok.

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ (PPM)

 • jak se oficiálně nároku říká, je vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení po dobu šesti měsíců péče o dítě.

Kdy se nastupuje na mateřskou dovolenou?

 • můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu.
 • porodíte-li předčasně, máte národ na mateřskou od dne nástupu na mateřskou do uplynutí 28 týdnů.
 • pokud vyčerpáte z mateřské z jiného důvodu méně než šest týdnů, dostanete mateřskou až od porodu, a to do uplynutí 22 týdnů (u narození více dětí najednou 37 týdnů).

Kdo má nárok na PPM?

 • nárok na PPM máte, pokud jste v okamžiku nástupu nemocensky pojištěny, tj. jste zaměstnané, nebo v tzv. ochranné lhůtě (trvá 180 dnů od zániku nemocenského pojištění). Účastny nemocenského pojištění musíte být alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před samotným nástupem na mateřskou dovolenou.
 • pokud jste OSVČ, náleží Vám příspěvek v případě, že jste si platila dobrovolné nemocenské pojištění, které musíte platit nejméně 180 dní v období jednoho roku před nástupem na PPM a zároveň nejméně 270 kalendářních dní v uplynulých dvou letech.

Možná některé z Vás potěšíme, na mateřskou dovelenou může nastoupit i otec!

 • pro ně platí stejné podmínky jako pro matku. Otec dítěte může žádat až na základě písemné dohody, kterou s matkou dítěte uzavře. Potřebný tiskopis najdete zde. Otec pak může nastoupit od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Můžete si na mateřské dovolené také přivydělat?

 • po její dobu nesmíte pro svého zaměstnavatele pracovat na stejné pozici, ale můžete pro něj dělat jiné pracovní činnosti na základě jiné smlouvy nebo dohody.
 • můžete začít pracovat pro jiného zaměstnavatele
 • můžete začít podnikat
 • v případě, že jste již předtím podnikala, nemůžete při mateřské dovolené pokračovat, ale můžete své podnikání přepsat na manžela jako na spolupracující osobu. Zaměstnat od něj se pak můžete nechat bez omezení.

Výpočet PPM v roce 2016!

 • V rámci PPM se v roce 2016 neplánují žádné změny, pouze se k 1. lednu mění redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu (DVZ). Ty se mění každým rokem, protože jejich výše se odvozuje od průměrné mzdy a ta se většinou každý rok zvyšuje. Výše PPM činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní rok. DVZ se zjistí tak, že si příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období. U PPM se DVZ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí se započítává 60 % a z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítá 30 %. K příjmu nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
 • Logicky tedy platí, že čím více maminka vydělává před nástupem na mateřskou, tím větší bude její výše.
 • Redukční hranice v roce 2015: Redukční hranice (ze 100 %) – 888,- Kč; Redukční hranice (60 % z částky v rozmezí redukční hranice) – 1 331,- Kč; Redukční hranice (30 % z částky v rozmezí redukční hranice) – 2 662,- Kč
 • Redukční hranice v roce 2016: Redukční hranice (ze 100 %) – 901,- Kč; Redukční hranice (60 % z částky v rozmezí redukční hranice) – 1 351,- Kč; Redukční hranice (30 % z částky v rozmezí redukční hranice) – 2 701,- Kč

Nesplňujete podmínky PPM?

 • pokud nesplňujete podmínky k přiznání PPM, dostanete rovnou rodičovský příspěvek, který však bude nižší.

Podrobnější informace o peněžité pomoci v mateřství můžete čerpat přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.