Je začátek školního roku a jako každoročně je toto období spojeno se zahajováním pravidelných zájmových kroužků pro děti. Ty jsou stále velmi oblíbené, a rozhodně ne bezdůvodně!skola

Obecně se dá říci, že ve vývoji dítěte a pro jeho připravenost do života je důležité, aby mělo i mimoškolní aktivity, které rozvíjejí jeho dovednosti. Další důležitým aspektem je i schopnost socializace. Kde jinde než v kolektivu se může dítě naučit např. reagovat na spontánní komunikační situace nebo pracovat ve skupině. Díky návštěvám kroužků se v dětech objeví nebo více projeví vlastnosti, jako jsou cílevědomost, vytrvalost, nebojácnost, soutěživost nebo se dítě třeba jen „otrká“ a zbaví se trémy.

Jak tedy vybrat vhodný kroužek?

V současné době je nabídka kroužků – volnočasových aktivit – velmi pestrá a opravdu je z čeho vybírat. Na jednu stranu je určitě dobré mít na výběr, na stranu druhou velké množství možností může rodiče až mást.

Každé dítě je jiné a pro každé je tak vhodné něco jiného. Při výběru kroužku berte v potaz několik faktorů, které Vám pomůžou vybrat ten nejvhodnější. Jsou jimi:

  • věk Vašeho dítěte

  • pohlaví dítěte

  • jeho osobnostní vlastnosti

  • kondice a zdravotní stav

  • celkový harmonogram

Je zapotřebí se zaměřit na to, zda je Vaše dítě extrovert nebo introvert, zda dává přednost individuálním činnostem či kolektivu, zda je pohybově a sportovně nadané nebo ho to táhne k uměleckým aktivitám.

Nezapomínejte také na finanční stránku věci. Tím myslím nejen samotnou cenu kroužku, ale i potřebné vybavení, které dítě bude potřebovat, nebo i dopravu na kroužek.

V poslední době už také není výjimkou, že dítě navštěvuje více kroužků najednou. Při výběru kroužků však nezapomínejte na celkové vytížení samotného dítěte i celé rodiny. Umožněte dítěti, aby mělo i volný čas, který si samo zorganizuje. Proto také dítě nepřetěžujte a do něčeho nenuťte. Může se totiž stát, že dítě ztratí zájem, nebo to povede dokonce k odporu k jinak oblíbeným činnostem.

Jestli se Vaše dítě rádo hýbe a sportuje, je logické zapsat ho do kroužku se sportovní aktivitou. Pokud se u něj projevuje umělecké nadání, podpořte ho. Zapište ho např. do výtvarné či hudební výchovy, díky nim může projevit své umělecké cítění, fantazii.

Pokud pozorujete u dítěte taneční nadání, má cit pro pohyb a rytmus, není nic jednoduššího než mu vybrat taneční kroužek. Představuje ideální kombinaci mezi pohybovou a uměleckou stránkou.

Na závěr doporučuji vyhnout se chybě, kterou my rodiče občas děláme, a to plnění si svých vlastních snů skrze své děti. Pak je přihlásíme do kroužků, které jsme v mládí sami chtěli navštěvovat, a které se přitom Vašim dětem ne vždy zamlouvají.

Nezapomínejte se svými dětmi mluvit o tom, co je baví a co by rády samy chtěly dělat. V průběhu školního roku se pak ptejte, jak se měly, jak prožily den a co na kroužku dělaly.  Uvidíte, že vše pak půjde snáze.

Mrkněte taky na...