děsy

A jak pomoci vašemu dítěti a vám, aby se noční buzení neopakovalo?

Noční buzení ať už je to kvůli děsům nebo nočním můrám patří k poruchám spánku, tedy tzv. parasomnie. Avšak každá má svá specifika a je potřeba je rozlišovat.

Noční můry

Noční můry mají spojitost s konkrétním snem, který je velmi nepříjemný až traumatizující. Jedná se o sny v REM fázi spánku. Velmi často se objevují mezi 3 až 5 rokem. S postupným vývojem mozku pak noční můry vymizí. Avšak ani v dospělosti nejsou noční můry výjimkou. Noční můru může způsobit sen, kde se dítě ztratilo mámě, někdo jej honí, nebo se mu posmívají kamarádi. Velmi často se noční můry objevují u dětí s citlivější centrální nervovou soustavou, u dětí, které jsou i běžně více ustrašené nebo mají nízké sebevědomí. Avšak projevit se mohou noční můry i u dětí s bujnou fantazií a velkou představivostí.

Noční můry se vyskytují asi u 15% dětí. Při takovém stavu je důležité, aby se dítě probudilo, poté jej obejměte a uklidněte. Avšak pokud dítě křičí a nejde jej vzbudit, nebuďte ho. Ráno je vhodné si o zlém snu promluvit, protože i to může noční můru zahnat.

Noční můry neberte na lehkou váhu, avšak není nutné se znepokojovat. V podstatě jim nejde zabránit. Dítě si odžívá nové prožitky, nástup do školky je mnohdy velmi stresující, nové prostředí, kamarádi. To vše může vyvolat pocity nejistoty a způsobit noční můry. U starších dětí jsou pak noční můry spojené se zvýšenou psychickou zátěží, kterou může způsobit přestup na novou školu, špatné známky, zdánlivě neřešitelná situace, rozvod rodičů, úmrtí někoho blízkého atd..

Noční děsy

Noční děsy (pavor nocturmus) jsou oproti nočním můrám dědičné a to až ve 40 % případů. Objevují se především u dětí a jsou velmi intenzivní. Vyvolává ataky úzkosti až paniky, v jeho průběhu má dítě zvýšený srdeční tep, může se potit, třást se, křičet, plakat, kopat nohama a máchat kolem sebe rukama.

Noční děsy se objevují ve fázi spánku non-REM. Jsou tedy velmi často v krátké době po usnutí a dítě si tedy sen nepamatuje. Může trvat i několik minut a po probuzení je pak dítě zmatené, vůbec nemusí vědět kde je a co se stalo. Noční děsy jsou velmi často přisuzovány dozrávání nervové soustavy, a proto také s přibývajícím věkem vymizí. Mohou se nárazově vrátit při zvýšené psychické zátěži i v dospělosti.

Jestliže vaše dítě vykazuje známky nočních děsů, pak je vhodné jej uklidnit tlumeným hlasem, pokusit se jej vzbudit, případně někde ve vedlejší místnosti rozsvítit, aby do pokoje, kde dítě spí, dopadalo jemné světlo. Dítě obejměte, v případě potřeby si k němu lehněte, nebo si jej vezměte k sobě do ložnice. Je potřeba v dítěti vyvolat pocit klidu a bezpečí.

kontakto, bizy

Mrkněte taky na...