febrilni krece

Jistě jako každý rodič máte strach o své děti. Pojem febrilní křeče jsou určitě strašákem pro každého z nás. Víte ale, jak postupovat, pokud by na febrilní křeče opravdu došlo?Pojďme se podívat, co febrilní křeče znamenají, jak se zachovat v případě, že k nim dojde a jak jim případně předcházet.

Co jsou febrilní křeče?

Febrilní křeče nejčastěji postihují malé děti, a to v případě horečnatého onemocnění. Stoupá-li teplota u dítěte rychle, je na čase zbystřit a dítě nepřetržitě hlídat. Ačkoliv febrilní křeče vypadají hrozivě, ve většině případů se jedná o jednorázový stav, který nemá žádné další vážné následky.

Ve většině případů postihují křeče děti s horečkou nad 39°C. Příčiny vzniku křečí nejsou známé. Rychle vzrůstající horečky jsou většinou úzce spjaty s infekčním onemocněním. Je velmi pravděpodobné, že k febrilním křečím vznikají genetické předpoklady. Proto pokud ve vaší rodině febrilními křečemi někdo trpěl, je velmi pravděpodobné, že na ně může trpět i vaše dítko.
Trpí na ně děti od 6. měsíců do 6 let, po 6 tém roce je už mozek dítěte stabilní a k febrilním křečím by nemělo dojít.

Každého rodiče tento stav nemálo vystraší, téměř vždy ale nejde o poškození organismu ani nervové soustavy. Proto vypusťte obavy z poškození mozku, poruchy učení či intelektu.

Jak probíhají febrilní křeče?

Tyto křeče opravdu dobře rozeznáte. Příznaky jsou:

  • Ztuhnutí těla
  • Nekontrolovatelný třes a záškuby paží a obou nohou (prohnutí do oblouku)
  • Bezvědomí a oči v sloup
  • Křeče by měly přestat do 3 minut (v případě křečí delších 15 ti minut se jedná už o velmi vážný stav)
  • V některých případech může dítě přestat dýchat na několik vteřin

Po ataku je dítě unavené a spavé. Nechte ho odpočívat, avšak pod stálým dohledem. Kontrolujte dech, teplotu a barvu kůže.

Jak se zachovat při febrilních křečích?

Má-li vaše dítě záchvat křečí, nepropadejte panice. Nejdůležitější je první pomoc!

  • Jako rodič případně člověk poskytující první pomoc musíte zachovat klid
  • Dítě položte na postel, případně zem a hlavu držte ke straně, případně můžete dát do stabilizované polohy (pro případ zvracení)
  • V případě první ataky křečí volejte záchranou službu (pokud se křeč opakuje, postupujte dle pokynu, které jste obdrželi při prvním záchvatu)
  • Sledujte průběh křečí a měřte čas, ať jste schopni odpovědět na otázky lékaři

Pokud si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte lékaře či záchranou službu. Febrilní křeče probíhají na obou stranách těla, v případě, že je třes či křeč pouze na jedné straně těla, okamžitě volejte první pomoc.

Ač se tento stav dítěte jeví strašidelně, opravdu ve většině případů odezní maximálně do 3 minut.

A jak lze febrilním křečím předcházet?

Pokud je vaše dítě náchylné na febrilní křeče, pak vždy při jakémkoliv náznaku nemoci hlídejte teplotu. Jakmile tělesná teplota stoupá, podejte léky na snížení teploty (panadol, paracetamol, nurofen) . Opakují-li se febrilní křeče, pak vám s největší pravděpodobností lékař předepíše léky tlumící (Diazepam).

Mrkněte taky na...