coronavirus dětiPandemie koronaviru je celosvětovým problémem, který se týká také České republiky. Ovlivnila a nadále bude ovlivňovat životy milionů lidi, včetně těch našich. V současné době není situace moc příznivá, ale věřme, že se tento stav začne opět dostávat do normálu.

Nyní nám nezbývá nic jiného, než se k dané situaci postavit čelem, přijmout ji a společnými silami se snažit, aby se šíření koronaviru začalo opět zpomalovat.

Děti a pandemie Covidu

Koronavirus neovlivňuje jen životy nás, dospělých, ale ve velké míře i životy našich dětí.
Nemohou navštěvovat školy, zájmové kroužky ani udržovat sociální kontakt se svými vrstevníky. Opět si musí zvyknout na vzdělávání v domácím prostředí a na úplně jiný denní režim. Všechny tyto okolnosti ovlivňují také dětskou psychiku.

Je velmi důležité si jakýchkoliv takových změn u dětí všimnout, nebo ještě lépe snažit se jim předejít. Psychické změny u dětí, stejně jako u dospělých, se mohou projevovat různými způsoby. Postihnout mohou jak dospívající děti, tak i děti v předškolním nebo raném školním věku.

Deprese a úzkost

Depresivní změny se mohou projevovat různými způsoby. Mezi nejčastější signály deprese patří ztráta zájmu o činnosti, které děti baví, dlouho přetrvávající smutek, pocity úzkosti a beznaděje. Děti také nemají chuť do žádných aktivit, postrádají jakoukoliv motivaci, nic se jim nechce.
Dalšími příznaky deprese mohou být nechutenství, výkyvy hmotnosti, problémy s usínáním a spánkem, ale také i dlouhodobá únava. V krajních případech může deprese dojít dokonce až k sebepoškozování či myšlenkám na sebevraždu. Důležitým faktem u těchto příznaků je také délka jejich trvání. Většina výše popsaných signálů mohou být zcela normálním a přirozeným projevem Vašich dětí, pokud za pár dní vymizí. Ale pozor, pokud by tyto obtíže přetrvávaly delší dobu a to rámci týdnů, bylo by na místě vyhledat pomoc odborníka.

Mluvte s dětmi a snažte se jim naslouchat

Asi všichni bychom se takový situacím chtěli vyhnout. Velmi důležité je vytvořit doma dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. S dětmi hodně komunikujte, vybudujte si vztah založený na důvěře a otevřenosti.

Vysvětlujte dětem danou situaci, říkejte, co se děje aproč se to tak děje. Zároveň se snažte na všem najít něco pozitivního, dívejte se do budoucnosti, říkejte si, co můžete pro zlepšení situaci udělat. Povídejte si o věcech, na které se těšíte. Důležitým faktorem je i Vaše psychické rozpoložení. Věřte, že pokud budete v klidu a v pohodě Vy, Vaše děti to vycítí a dobrou náladu přenesete i na ně.

V době karantény a omezeného pohybu osob si vytvořte denní režim, rituály, které budete každý den plnit. I taková maličkost přispěje k Vaší rodinné pohodě.

Doufejme, že se situace kolem koronaviru začne brzy zlepšovat a vše se vrátí do starých kolejí. Pobyt doma si snažte co nejvíce zpříjemnit a myslete pozitivně. Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i na podzim!

Další zajímavé články nejen o věcech spojených s koronavirem najdete na našich stránkách bizy-bee.com. Budeme rádi, když Vám budou inspirací!

 

Mohlo by Vás také zajímat