školní dítě

Situace kolem návratu do škol byla ještě do nedávna nejistá. Dnes je již jasné, že děti do škol od 1. března 2021 nenastoupí, protože pandemická situace je stále neuspokojivá, a tak se návrat do škol odkládá.

Sociální izolace se u mnoha dětí ale velmi projevuje na jejich psychickém stavu.

Děti jsou v posledních několika měsících vystavovány nepohodě, která se projevuje na jejich duševním rozpoložení. Tento fakt potvrzují psychologové, pediatři i učitelé.

Děti, které školu doposud nenavštěvovaly, jsou demotivované, u celé řady z nich se může projevovat agrese i další poruchy chování. Důležité sociální vazby jako je kontakt se spolužáky a kamarády, minimální sportovní vyžití, rezignace na koníčky a celkový nezájem o dění kolem sebe, to vše přináší celou řadu skrytých komplikací.

Rekordně dlouhé uzavření škol

Aktuální data ukazují, že jsou naše děti nejdéle doma z celé Evropské unie. Oproti ostatním zemím, které byly stejně nebo více postiženy koronavirovou pandemií a ponechaly své školy otevřené až do konce roku, byly školy v Česku uzavřeny a probíhala zde distanční výuka. Nyní jsou tedy žáci a studenti doma téměř celý rok.

Na dlouhé uzavření českých škol upozornila organizace Unesco, která poukázala také na ojedinělou praktiku udělení výjimky pro první a druhé třídy prvního stupně. Ve většině států Evropské unie došlo k otevření celého prvního stupně a posléze i druhého stupně. Nevhodně nastavená pandemická opatření zapříčinila dlouhotrvající uzavření našich škol. Ani nyní otevření škol nevypadá jako správný nápad. Britská a také jihoafrická mutace koronaviru je nebezpečnější než původní virus. Díky těmto mutacím dochází k nárustu pacientů z řad dětí jak v mateřských tak i základních školách.

Nerovné podmínky pro děti

Celá řada žáků a studentů se dostala zcela mimo vzdělávací systém, což je velký problém. Prostředí a kvalita rodinného zázemí je zcela klíčovým prvkem pro domácí vzdělávání. Mnoho z českých rodin nedisponuje finančními prostředky potřebnými k nákupu výpočetní techniky, bez které se distanční výuka neobejde. Distanční vzdělávání velmi hrubě prohlubuje rozdíly mezi jednotlivými žáky.

Jaké budou důsledky uzavření všech škol v Česku?

Aktuálně se ukazuje, že distanční výuka není zcela tak efektivní, jak se z prvu mohlo zdát. Ředitelé škol se shodují na tom, že se při jarním výpadku školního vzdělávání nezapojovala celá řada žáku kvůli minimální motivaci ke vzdělání.

Již dnes je jasné, že čím déle budou školy uzavřeny, tím hlubší a rozsáhlejší důsledky to na vzdělání žáků bude mít. Především u českého odborného školství to platí dvojnásob. Dle odhadů může při vynechání třetiny školního roku dojít ke snížení budoucího příjmu žáků až o tři procenta platu.

 

Mohlo by Vás také zajímat